Rukan Caravaanarit

Rukan Caravaanarit RUCA ry

PÖYTÄKIRJA     VUOSIKOKOUS 2022 AIKA: la 12.03.2022 klo 17.00 PAIKKA: Huoltorakennuksen aula

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Yhdistyksen pj Jussi Meriläinen avasi kokouksen

2 § Valitaan kokouksen pj ,sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja ääntenlaskijaa

'Päätös: puheenjohtaja, Jussi Meriläinen sihteeri, Kari Neuvonen kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa, Kauko Kurttila ja Juha Jauhiainen

3 § Todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänioikeutensa,

Päätös: Todettiin päätösvaltaiseksi, osallistujamäärä 16kpl

4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin päätösvaltaiseksi ja lailliseksi

5 § Esitetään RUCA:n toimintakertomus edellisiltä kolmelta toimintakaudelta ,

Päätös: Esitettiin kukin vuorollaan 2019, 2020 ja 2021

6 § Päätetään edellisten kausien toimintakertomusten hyväksymisestä,

Päätös: Päätettiin hyväksyä, todettiin koronan estäneet toteuttamisen suurelta osin

7 § Esitetään RUCA:n tilikertomus edellisiltä tilikausilta sekä tilintarkastajien niistä antamat lausunnot

Päätös: Esitettiin kausien 2019, 2020 ja 2021 tilikertomus ja sekä tilintarkastajien niistä antamat lausunnot

8 § Vahvistetaan tilikertomukset ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

Päätös: Vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. .

9 § Päätetään jäsenmaksun suuruudesta, pidetään samana 20 euroa/vaunukunta

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen ehdotus 20 €.

10 § Päätetään hallituksen jäsenille maksettavista kokouspalkkioista ja kulukorvauksista, ehdotetaan ettei makseta kokouspalkkiota, tarvittaessa polttoainekustannus

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen ehdotus.

11 § Valitaan RUCA:n hallituksen puheenjohtaja, ehdotettu, Jussi Meriläinen

Päätös: Jussi Meriläinen

12 § Valitaan kolme jäsentä hallitukseen kahdeksi vuodeksi ja kolme jäsentä vuodeksi, koska nykyinen hallitus on toiminut jo neljä vuotta. ehdotetaan kahdeksi vuodeksi, Jouni Korpela, Jarkko Puumalainen, Mia Ranta yhdeksi vuodeksi, Kauko Kurttila ja Kari Neuvonen, Mika Viinamäki

Päätös: Valitaan kahdeksi vuodeksi, Jouni Korpela, Jarkko Puumalainen, Mia Ranta Valitaan yhdeksi vuodeksi, Kauko Kurttila ja Kari Neuvonen ja Mika Viinamäki

13 § Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa. Ehdotetaan Martti Ek ja varalle Satu Puumalainen,

Päätös: Martti Ek ja varalle Satu Puumalainen

14 § Vahvistetaan tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Päätös: Vahvistettiin

15 § Käsitellään muut esityslistaan merkityt asiat Jäsenten kirjallisesta vaatimuksesta on yhdistyksen kokouksen esityslistalle merkittävä asia, jonka jäsen haluaa saada kokouskäsittelyyn edellyttäen, että tämä esitys on jätetty hallitukselle viimeistään kahtakymmentäyhtä (21) päivää ennen kokousta. ei muita asioita .

Päätös: Ei ole tullut esityslistalle muita asioita

16 § Kokouksen päättäminen

Päätös: puh.joht. päätti kokouksen klo 17:43

Pöytäkirjantarkastajat

 

Kauko Kurttila                         Juha Jauhiainen

 

puheenjohtaja                         sihteeri